Модернизацията на „Граф Игнатиево“ за F-16 поскъпва, но забавянето й се наваксва

Първите изтребители F-16 Block 70, които България закупи от САЩ и „Локхийд Мартин“, се очакват през 2025 година, но за да ги приемем трябва да е ремонтирана и модернизирана авиобазата „Граф Игнатиево“. Това е най-сериозният инфраструктурен проект, движен от МО, и изпълнението му е белязано с характерните за него особености […]

Модернизацията на „Граф Игнатиево“ за F-16 поскъпва, но забавянето й се наваксва

Първите изтребители F-16 Block 70, които България закупи от САЩ и „Локхийд Мартин“, се очакват през 2025 година, но за да ги приемем трябва да е ремонтирана и модернизирана авиобазата „Граф Игнатиево“. Това е най-сериозният инфраструктурен проект, движен от МО, и изпълнението му е белязано с характерните за него особености […]

Модернизацията на „Граф Игнатиево“ за F-16 поскъпва, но забавянето й се наваксва

Първите изтребители F-16 Block 70, които България закупи от САЩ и „Локхийд Мартин“, се очакват през 2025 година, но за да ги приемем трябва да е ремонтирана и модернизирана авиобазата „Граф Игнатиево“. Това е най-сериозният инфраструктурен проект, движен от МО, и изпълнението му е белязано с характерните за него особености […]

Модернизацията на „Граф Игнатиево“ за F-16 поскъпва, но забавянето й се наваксва

Първите изтребители F-16 Block 70, които България закупи от САЩ и „Локхийд Мартин“, се очакват през 2025 година, но за да ги приемем трябва да е ремонтирана и модернизирана авиобазата „Граф Игнатиево“. Това е най-сериозният инфраструктурен проект, движен от МО, и изпълнението му е белязано с характерните за него особености […]

Модернизацията на „Граф Игнатиево“ за F-16 поскъпва, но забавянето й се наваксва

Първите изтребители F-16 Block 70, които България закупи от САЩ и „Локхийд Мартин“, се очакват през 2025 година, но за да ги приемем трябва да е ремонтирана и модернизирана авиобазата „Граф Игнатиево“. Това е най-сериозният инфраструктурен проект, движен от МО, и изпълнението му е белязано с характерните за него особености […]

Модернизацията на „Граф Игнатиево“ за F-16 поскъпва, но забавянето й се наваксва

Първите изтребители F-16 Block 70, които България закупи от САЩ и „Локхийд Мартин“, се очакват през 2025 година, но за да ги приемем трябва да е ремонтирана и модернизирана авиобазата „Граф Игнатиево“. Това е най-сериозният инфраструктурен проект, движен от МО, и изпълнението му е белязано с характерните за него особености […]

Модернизацията на „Граф Игнатиево“ за F-16 поскъпва, но забавянето й се наваксва

Първите изтребители F-16 Block 70, които България закупи от САЩ и „Локхийд Мартин“, се очакват през 2025 година, но за да ги приемем трябва да е ремонтирана и модернизирана авиобазата „Граф Игнатиево“. Това е най-сериозният инфраструктурен проект, движен от МО, и изпълнението му е белязано с характерните за него особености […]

Модернизацията на „Граф Игнатиево“ за F-16 поскъпва, но забавянето й се наваксва

Първите изтребители F-16 Block 70, които България закупи от САЩ и „Локхийд Мартин“, се очакват през 2025 година, но за да ги приемем трябва да е ремонтирана и модернизирана авиобазата „Граф Игнатиево“. Това е най-сериозният инфраструктурен проект, движен от МО, и изпълнението му е белязано с характерните за него особености […]

Модернизацията на „Граф Игнатиево“ за F-16 поскъпва, но забавянето й се наваксва

Първите изтребители F-16 Block 70, които България закупи от САЩ и „Локхийд Мартин“, се очакват през 2025 година, но за да ги приемем трябва да е ремонтирана и модернизирана авиобазата „Граф Игнатиево“. Това е най-сериозният инфраструктурен проект, движен от МО, и изпълнението му е белязано с характерните за него особености […]

Модернизацията на „Граф Игнатиево“ за F-16 поскъпва, но забавянето й се наваксва

Първите изтребители F-16 Block 70, които България закупи от САЩ и „Локхийд Мартин“, се очакват през 2025 година, но за да ги приемем трябва да е ремонтирана и модернизирана авиобазата „Граф Игнатиево“. Това е най-сериозният инфраструктурен проект, движен от МО, и изпълнението му е белязано с характерните за него особености […]